KVALITA

Trhová výkonnosť nami dodávaných výrobkov prináša znamenité výsledky. Známkou našej kvality je viac ako 300 spokojných odberateľských spoločností na Slovensku. Kvalifikačné kurzy a školenia umožnili našim zamestnancom pochopiť výrobný proces a zásady xerografie do hĺbky,
čo umožňuje pri námatkových testingoch odhadnúť aj smerovanie našich partnerov, resp. skryté vady spôsobené napríklad nevhodnou dopravou. Všetci naši zahraniční dodávatelia sú gigantami vo svojom odvetví a vlastnia certifikáty ISO pre všetky prevádzkové činnosti. Niektorí z nich sú dokonca členmi združenia ETIRA, ktorého kód reprezentuje súbor smerníc pridŕžajúci sa celkovej kvality, sociálnych a enviromentálnych štandardov.