PARTNERI

Našimi partnermi sú silné spoločnosti z oblasti xerografického priemyslu, ktorých mená sú známe na celom svete. Za všetkých uvádzame Great Toner printer consumables co.Ltd s výrobnou mesačnou kapacitou tonerových kaziet cez 500.000 kusov, certifikátom kvality výrobných procesov ISO 9001, spracovania odpadu ISO 14001.
Naše dodavateľské spoločnosti sú pre nás zárukou v oblastiach kvality, spoľahlivosti dodávok, plánovania odberov, ale aj zberu prázdnych kaziet a likvidácie odpadu.