Zaslať pripomienky:

Sídlo spoločnosti:

Pobočka:

Prevádzkovateľ stránky

 • GREAT TONER s.r.o.
   IČO: 44986653
    IČ DPH: SK2022897503
     Bank.spojenie: SK8111000000002626167637

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj , Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 , odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa , Kontakty na stránke: http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi